Výsledek hospodářské činnosti HOM

4 227,1 mil. Kč

Rozdíl výnosů a nákladů u hospodářské činnosti HMP za oblast v působnosti HOM za rok 2021