Správa majetku města vyžaduje vynakládání finančních prostředků na investice a údržbu. Tato kategorie obsahuje ukazatele provozních a investičních výdajů do majetku, který má ve své působnosti odbor HOM a který je spravován správci (tj. finance vynaložené na opravy a údržbu bytových a nebytových objektů).