HOM spravuje většinu pozemků v majetku hlavního města Prahy.Jedná se mimo jiné o stavební pozemky, zemědělské plochy, vodní plochy a plochy využívané k dopravě. Obdobně jako u budov zajišťuje odbor HOM správu nezbytného (jádrového) majetku. Zbytný (pomocný) majetek nabízí odbor HOM k pronájmu nebo prodeji. Na správě pozemků v majetku hlavního města Prahy v působnosti odboru HOM se podílejí správci.