Odbor HOM zajišťuje správu nezbytného (jádrového) majetku, který slouží k naplňování základních cílů města. Část vlastněných objektů využívá hlavní město Praha ke své vlastní činnosti (např. poskytování služeb občanům). U objektů sloužících k zajištění klíčové infrastruktury města se odbor HOM stará o udržení dobrého stavu objektů. Zbytný (pomocný) majetek, který není nezbytně nutný, nabízí k pronájmu nebo prodeji. Na správě budov v majetku hlavního města Prahy v působnosti HOM se podílejí správci.