Nemovitý majetek hlavní města Prahy zahrnuje budovy, stavby a pozemky rozličného charakteru a využití. Významnou část majetku hlavního města Prahy má ve správě odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy (dále "HOM"). Tento majetek zahrnuje široké portfolio od komplexů budov, přes pozemky, infrastrukturu, až po jednotlivé kolektory. Odbor HOM rozhoduje o využití jím spravovaného majetku města, sleduje provozní a investiční výdaje do majetku, uzavírá smlouvy s nájemci a s externími správci. Cílem odboru HOM je efektivní a transparentní nakládání s majetkem města. Tato kategorie obsahuje souhrnné ukazatele za hlavní i hospodářskou činnost v působnosti odboru HOM.