Výše investičních výdajů HOM

1 588,5 mil. Kč

Výše výdajů v roce 2021, kterou vynaložil HOM na rekonstrukce a investice do nemovitého majetku HMP ve správě HOM (včetně bytů).

Tato částka se skládá z nákladů na:

- investice do bytů;

- investice do nebytových prostorů a staveb;

- nákup budov a staveb;

- nákup pozemků.

Nárůst v roce 2018 byl dán především zvýšeným nákupem pozemků.