Částka investic do bytů

205,3 mil. Kč

Skutečná částka, kterou v roce 2022 vynaložil odbor HOM na investice do bytového fondu, který odbor HOM spravuje (jedná se o byty ve vlastnictví hlavního města Prahy). Tato částka je obsažena v celkových investičních výdajích HOM.