Výše provozních výdajů HOM

727,8 mil. Kč

Výše běžných výdajů hlavní činnosti v roce 2021, kterou HOM vynaložil na opravy a provoz nemovitého majetku HMP ve správě HOM a na další služby